• TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI
  • còn 200 chỉ tiêu
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI còn 200 chỉ tiêu

dfsdf

Thông báo tuyển sinh hệ Cao Đẳng Chính Quy-2020

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại tuyển sinh 660 chỉ tiêu bậc cao đẳng cho năm học 2020 - 2021. Điều kiện xét và trúng tuyển: Tốt nghiệp THPT và tương đương.


Ngành *
(* là thông tin bắt buộc)