Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
Tên giao dịch quốc tế: College of Trade, Economics and Techniques
Bộ chủ quản: Bộ Công Thương
Loại hình đào tạo: Công lập
Địa chỉ: Số 126, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02433.531.324 - 02433.532.091 – 098
5.85.88.22

Phương châm hành động của toàn thể giảng viên, viên chức và sinh viên CTET là:

 

Không gì quan trọng hơn việc bảo đảm HIỆU QUẢ trong mọi hành động.

Không gì đáng quý hơn sự CÔNG BẰNG trong mọi ứng xử.

Không có gì đạo đức hơn TINH THẦN PHỤNG SỰ đất nước.

50000
Sinh viên/Học viên
200
Giảng viên/viên chức
17
Khoa chuyên môn
1000
Nhóm nghiên cứu

Hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và mục tiêu

Lịch sử hình thành và mục tiêu

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
Tên giao dịch quốc tế: College of Trade, Economics and Techniques
Bộ chủ quản: Bộ Công Thương
Loại hình đào tạo: Công lập

Sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng

Sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng

ung cấp dịch vụ giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ chất lượng cao, nhiều ngành nghề; và một môi trường học tập thuận lợi để mỗi người học có kiến thức, kỹ năng vững vàng, có thể chất khoẻ mạnh, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có việc làm hiệu quả, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

Mục tiêu
      Nhà trường là cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Trường phấn đấu đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Chứng nhận

Chứng nhận

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại thuộc Bộ Công Thương

Thành tích

Thành tích

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Trường phấn đấu đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Số liệu tổng quan

Số liệu tổng quan

Hơn 50,000 sinh viên đã ra trường và có việc làm ổn định thu nhập TB từ 7-15 triệu/tháng

Lãnh đạo trường

Hội đồng trường

Hội đồng trường

Hội đồng trường

Đảng, đoàn thể

Hội đồng trường

Ban giám hiệu

Con người và cơ sở vật chất

Giảng viên - Nhà khoa học

Giảng viên - Nhà khoa học

Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất